Thông báo
 • 3. Bạch Đình Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lý - CN
  • Điện thoại:
   0819756091
  • Email:
   bachdinhtuyen@gmail.com
 • 6. Huỳnh Kim Lài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0907309662
  • Email:
   kimlaihk80@gmail.com
 • 5. Nguyễn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Sử - Địa
  • Điện thoại:
   0907222651
  • Email:
   hungngocvts@gmail.com
 • 4. Trần Quốc Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - TD
  • Điện thoại:
   0834536449
  • Email:
   thongtq.c2vothisau.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • 1. Lê Văn Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Văn - GD
  • Điện thoại:
   0906793667
  • Email:
   hailuahg71@gmail.com
 • 2. Nguyễn Phi Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán - Tin học
  • Điện thoại:
   0907222657
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội