Thông báo
 • 4. Nguyễn Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCHCĐ
  • Điện thoại:
   0939609839
  • Email:
   tuannt_vts@yahoo.com.vn
 • 2. Đỗ Thị Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0939697459
  • Email:
   dothiyennhi1974@gmail.com
 • 1. Nguyễn Minh Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0939512412
  • Email:
   tuongcta@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội