Thông báo
 • Lê Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0941611681
  • Email:
   c2vothisau.chauthanha@haugiang.edu.vn
 • Hoàng Ngọc Lễ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919935544
  • Email:
   lehn.c2truonglonga.chauthanha@haugiang.edu.vn
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội